Expo

På Skeppsbron - precis nedanför slottet - kommer vi att ha en mängd utställare i det vi kallar för Slottsbyn. Cyklar, våtdräkter, glasögon, m.m. I Slottsbyn exponeras du och ditt varumärke inför tusentals eventbesökare, nyfikna stockholmare och turister. Intresserad av att ställa ut? Kontakta oss!